måndag 24 december 2012

God Jul

Ett klipp ur en bok skriven av Mathilda Langlet som heter ”Husmodern i Staden och på Landet”. Boken är skriven 1884 och innehåller kloka råd som kan användas i hushållet. Den riktar sig till lite mer välbeställda hushåll, vilket märks både i valet av saker som hushållet behöver och särskilt i att tjänstefolk nyttjas i olika arbetsuppgifter. I avsnittet om julen beskriver Mathilda Langlet hur granen ska kläs efter den enda stora måltiden som man åt på julafton och spänningen ökar inför klappöppnandet:
”Sedan, då det börjar skymma, tändes ”julbrasan” i kakelugnen i någon sal eller annant samlingsrum, der barnen kunna uppehålla sig medan mamma ”kläder julgranen”. Länge förut hafva barnen varit sysselsatta med att göra pappersblommor, dockor och guldpappersstjernor, och förgylla och försilfra gran- och tallkottar, m. m. dylikt, och nu fördrifva de tiden med små spekulationer öfver huru allt detta skall taga sig ut samt öfver huruvida far och mor möjligen äfven i år skola bereda dem någon öfverraskning i denna väg.”
Efter granklädningen delar Husmodern ut nyttigheter till tjänstefolket, alla dricker the tillsammans och Husfadern tackar tjänstefolket för det gångna året.

Sedan skriver Mathilda ”Stundom dansar man nu en slängpolska kring granen och sedan framtages julklapparne, hvilka helst bör vara små och anspråkslösa, icke kläder, ur, nipper och dylikt, emedan genom sådana gåfvor de ungas anspråk obehörigt uppjagas och julgåfvorna slutligen blifva till en plåga, då öfverraskningen måste bestå i stigande dyrbarhet och modern stil.”

Lite skillnad är det nog mellan förr och nu.

Med det önskar jag alla en trevlig julhelg. Ta hand om varandra och njut av ledigheten. Och ni som arbetar - det är tur att ni finns!

Anita

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...